BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 4/2017

Tháng Năm 3, 2017 10:33 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/BC-MN                                                                                                Quảng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
Thực hiện quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (21/4);Kế hoach 242/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2017.
Kế hoạch 585/KH-SDGĐT tỉnh Quảng Bình ngày 29/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;
Kế hoạch triển khai số 23/KH-MN ngày 19/4/2017 của trường Mầm non Quảng Sơn về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2017;
Nhà trường tổ chưc ngày hội đọc sách theo từng chủ đề. Tổ chức hoạt động chuyên góp sách. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…). Mở các lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG
1. Thuận lợi, khó khăn
* Thuận lợi
Trường có 2 điểm trường một trung tâm và một điểm lẽ, điểm trung tâm số lượng học sinh 432 cháu do vậy thuận tiện cho việc tổ chức, một số phụ huynh quan tâm đến việc đọc sách, cán bộ, giáo viên nhân viên rất quan tâm đến việc tổ chức ngày sách.
* Khó khăn
Do độ tuổi của trẻ quá nhỏ do vậy việc tham gia đọc sách của trẻ cũng có phần hạn chế, một số hình ảnh của sách chưa thu hút được trẻ, trẻ dể nhàm chán. Đa số phụ huynh chưa quan tâm đến việc đọc sách, ủng hộ sách cho góc sách của bé. Do vậy dẩn đến việc kết quả tổ chức ngày sách chưa được cao.
2. Kết quả thực hiện việc tổ chức ngày Sách Việt Nam năm 2016. Cụ thể như sau:
TT Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1 Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 21-24/4/2017
2 Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học Triển khai, hướng dẫn các giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” thông qua“Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề, nhằm tôn vinh vai trò của sách cũng như tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh, giáo viên và phụ huynh các khu vực có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó, “Ngày hội đọc sách” còn tạo được ý nghĩa lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và cộng đồng tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.
– Số chủ đề thực hiện Theo 2 chủ đề (góc thư viện tại lớp học, Hành trang tri thức).
– Số người tham gia CB,GV,NV: 44 người, phụ huynh tham gia 205, học sinh tham gia 432 cháu.

18195053_1246117535501405_1722410483811140230_n 18119382_1246117788834713_3966162108822294038_n 18119537_1246117658834726_7823000996132429956_n   18156953_1246117632168062_6843576566400042412_n 18157500_1246117548834737_2319830746926808924_n 18157905_1246117852168040_7271231046868307349_n 18193726_1246117582168067_5188772507774734427_n 18194200_1246117878834704_4328444340259173055_n 18194840_1246117825501376_2526862456422659938_n
3 Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện, số lượng người tham gia đọc sách Nhà trường tổ chức phong trào chuyên góp sách cho toàn thể CB,GV,NV, phụ huynh học sinh nhằm phat triển góc sách của trẻ phong phú hơn, số lượng người tham gia đọc sách 701 người.

18156896_1246117758834716_9134310858865140297_n
– Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học Số lượng phụ huynh chuyên góp sách cho các góc sách của lớp thêm phong phú 205 người
– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp cho thư viện trường học Không
– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp giúp các trường khó khăn Không
– Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức Số lường người tham đọc sách trong quá trinh tổ chức 701 người

18119544_1246117668834725_143862067610137235_n
4 Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…) Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ – giáo viên – nhân viên – học sinh, hội CMHS trong toàn trường.
Cùng với sự chuẩn bị và những nỗ lực của tập thể nhà trường, ngày 21 tháng 4 nhà trường tổ chức ngày hội trong không khí sôi nổi và hào hứng với sự tham gia của toàn thể hội đồng sư phạm.
Sáng ngày 24/04 trong giờ sinh hoạt đầu giờ nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về Văn hóa đọc, nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam 21/04 và Ngày Hội sách thế giới 23/04 cho toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường.
Từ ngày 22/04/2017 đến ngày 24/04/2017 nhà trường đã tổ chức trưng bày và phục vụ bạn đọc. Nhà trường giới thiệu đến các em nhiều cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi các em học sinh Mầm non như: Hãy để trẻ học cách tự lập, truyện cổ tích, truyện tranh lịch sử, truyện kể Bác Hồ, những bài thơ hay dành cho trẻ Mầm non, các bài hát, bài ca dao, đồng dao, đóng kịch… thu hút số lượng lớn các em học sinh đến xem và nghe giáo viên đọc.
– Số lần tổ chức 2 lần
– Số người tham gia 701 người
5 Mở các lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc Mở 3 lớp giáo dục kỷ năng, phương pháp đọc sách cho các cháu, phụ huynh học sinh, CB,GV,NV.
– Số lớp 3 lớp
– Số lượt người tham gia 701 người
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ngày hội đọc sách đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong tất cả CBGVNV, các em học sinh và được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Qua đây nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc giúp CBGVNV và các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo, hình thành thói quen đọc sách trong nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc đọc sách, dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho bé nghe, lúc bé ở nhà, tạo mọi điều kiện tốt giúp bé rèn luyện kỹ năng và thói quen đồng thời hiểu và nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa của sách.
Vừa được đọc sách để mở mang trí tuệ, vừa được thư giản tinh thần bằng các trò chơi dân gian, bài ca dao, đồng dao đối với học sinh.
Mặc dù hạn chế về thời gian nhưng đã khơi gợi được sự hào hứng, sôi nổi và hứng thú tìm hiểu sách cho các em học sinh lứa tuổi Mầm non trong nhà trường.
VI. ĐỀ XUẤT
Đề nghị các cấp cần quan tâm đến độ tuổi trẻ để có một số loại sách, các loại tranh ảnh có hình ảnh phù hợp với trẻ nhằm kích thích thu hút trẻ.
Trên đây là báo cáo những hoạt động cụ thể của trường Mầm non Quảng Sơn nhằm hưởng ứng và tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam năm 2017.

18195053_1246117535501405_1722410483811140230_n