Thơ phụ huynh

Tháng Mười 27, 2016 7:45 sáng

TÂM SỰ CỦA CÁC BẬC PHỤ HUYNH

Hởi các cô Mầm non yêu quý

Những con người tận tụy sớm hôm

Các cháu như búp măng non

Các cô chăm chút như con của mình

Chúng tôi là những phụ huynh

Gữi lời trân quý chúc mừng các cô

Nghề Mầm non lương còn ít ỏi

Tháng chi tiêu bữa đói bửa no

Nhưng ai cũng quý học trò

Chăm sóc dạy dỗ chăm cho ăn nằm

Trời mùa đông lo cho con ấm

Trời mùa hè lo mát cho con

Lo từng giấc ngủ vẹn tròn

Lo ăn đủ chất, đủ ngon hàng ngày

Chỉ cho con ngồi sao cho đẹp

Dạy các con lễ phép thế nào

Tấm lòng trong sáng thanh cao

Các cô đẹp tựa vườn đào mùa xuân.

Sáng tác

Phụ huynh:Mai Thị Thanh Huyền     

Trường Mầm non Quảng Sơn