Hiến máu tình nguyện tháng 12/2020

Tháng Mười Hai 2, 2020 8:38 sáng

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần thương người như thể thương thân như lời trong  bài hát “Tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng dắt nhau vượt qua bờ tử sinh”.

Vâng khi chúng ta còn sức khỏe thì cùng sẽ chia những giọt máu hồng để cứu người. Với những tình cảm cao đẹp đó CB, GV, NV trường MN Quảng Sơn luôn nhiệt huyết trong công tác hiến máu tình nguyện.

Ngày 01/12/2020 các giáo viên trường MN Quảng Sơn tham gia hiến máu trong ngày hội hiến máu của thị xã.

Hiến máu La HM Mai Hương HM Vân Anh