HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Chín 28, 2017 9:31 sáng

Được sự nhất trí của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Sơn.

Chiều 13/9/2017 Trường MN Quảng Sơn đã tiến hành cuộc họp phụ huynh đầu năm học ở khu vực Trung tâm

Tổng số phụ huynh tham gia 390/400 phụ huynh.

22091848_870267773137358_1683845614_n

Trong hội nghị nhà trường đã triển khai các nội dung CSGD trẻ, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

Nhà trường cũng đã phổ biến các khoản thu trong năm trước hội nghị.

Các nội dung cuộc họ đã được phụ huynh nhất trí cao.

Sau hội nghị đã bầu ra  BCH phụ huynh của 13 nhóm/lớp và BCH hội phụ huynh, Hội trưởng, Hội phó của nhà trường.

 

Chiều ngày 16/9/2017 nhà trường tiến hành họp phụ huynh ở khu vực Lẽ Tân Sơn.

Đây là một khu vực đặc biệt khó khăn nhưng các bậc phụ huynh đã tham gia họp đầy đủ. 100% phụ huynh đồng tình nhất trí với  kế hoạch và các khoản thu nộp của nhà trường.

Có thể nói, được sự đồng tình nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong việc phối hợp CSGD trẻ là động lực to lớn đê tập thể nhà trường làm tốt trách nhiệm của mình.

Cuộc họp phụ huynh 2017-2018 của trường Mầm non Quảng Sơn đã thành công tốt đẹp.