Hiến máu tình nguyện tháng 4/2019

Tháng Tư 10, 2019 4:22 chiều

Phát huy tính nhân đạo cao cả, hiến máu cứu người. Hưởng ứng đợt phát động hiến máu tình nguyện của LĐLĐTX Ba Đồn năm 2019. Các đoàn viên công đoàn MN Quảng sơn tham gia đầy nhiệt tình, với những tình cảm tốt đẹp, cứu người là trên tất cả.

HM 3 HM 4 HM 5 HM 6 HM1 HM2