CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TRƯỚC BÃO

Tháng Chín 28, 2017 5:29 chiều

Nhận được tin báo về tình hình cơn bão từ các cơ quan cấp trên và các phương thiện thông tin đại chúng. Trường Mầm non Quảng Sơn đã tiến hành triển khai cho toàn thể CBGVNV trong nhà trường tập trung mọi lực lượng phòng chống bão ở 2 khu vực Trung Tâm và Tân Sơn.

Nhà trường đã tổ chức họp hội đồng sư phạm, họp đội phòng chống thiên tai để triển khai phương án chống bão.

Chuẩn bị các phương tiện: Bao bóng, giây thép, cộc gỗ…. Nhà trường chỉ đạo toàn thể CBGVNV trong nhà trường tập trung cất dọn tài sản đến các địa điểm an toàn, các loại hồ sơ của cô và trẻ, giấy phải buộc vào bao bóng, cất vào chổ kín tránh các của sổ, cửa chính.

Cất hết các biểu bảng ở các lớp và của nhà trường trong các phòng an toàn.

Chằng chéo các cửa sổ cửa chính của các phòng học và các phòng chức năng. Bốc các bao cát lên trên các mái tôn dàn mát, nhà xe, ngói nhà cấp 4.

21751393_1109336385866610_3163525138027671186_n 21740284_1109336809199901_8504620469431259865_n

21742927_1109336872533228_1403016989194849628_n 21728351_1109336249199957_8243023238220105581_n 21731357_1109336929199889_8335935504758270647_n

Chặt cây cao để giảm bớt tác hại, chống chéo các cây xanh trong vườn trường.

21751365_1109336482533267_1472166539182861286_n 21743083_1109336545866594_1821395213687564867_n21751907_1109336152533300_8155944898385466105_n

Có thể nói tập thể CBGVNV của nhà trường đã rất tích cực làm tốt các hoạt động phòng chống cơn bão số 10./.