22054510_870267886470680_692095518_n

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Được sự nhất trí của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Sơn. Chiều 13/9/2017 Trường MN Quảng Sơn đã tiến hành cuộc họp phụ huynh đầu năm học ở khu vực Trung tâm Tổng số phụ huynh tham gia 390/400…