KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 7, 2020 10:41 sáng

Thực hiện Công văn số 1370//CV-BCĐ ngày 24/9/2020 của BCĐ xây dựng xã hội học tập của tỉnh; Công văn 2389 của Sở GD&ĐT-GDCN-TX ngày 25/92020 của SGDvà ĐT về việc tổ chức tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 và Công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Tx Ba Đồn về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập năm 2020. Trường Mầm non Quảng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuần lễ “Học tập suốt đời” năm 2020 như sau:

– Thời gian tổ chức từ ngày 01/10-07/10/2020

– Chủ đề: Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời

– Các hoạt động cụ thể: Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học”

+ Phát động đến phụ huynh về tuần lễ học tập suốt đời.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh cũng như các ban ngành đoàn thể về tầm quan trong của việc học tập suốt đời.

+ Tổ chức các lớp tập huấn  chuyên môn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet

+Phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong nhà trường, xây dựng không gian đọc cho trẻ.

+ Khuyến khích toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh không ngừng học tập và rèn luyện.

+ Tổ chức các phong trào cho trẻ đọc thơ, kể chuyện hay giữa các nhóm, lớp.

Trên đây là kế hoạch “hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” của trường Mầm non Quảng Sơn.