HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 26, 2020 4:34 chiều

Ngày 17-10 – 2020 Trường Mầm non Quảng Sơn triển khai Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo địa phương Đ/c: Trần Ngọc Thương (PCTUBND xã), có 3 Đ/c đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể 49 cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường.

Hội Nghị được nghe Đ/c Mai Thị Hảo (Hiệu trưởng) đánh giá hoạt động năm học 2019-2020 và triển khai phương hương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp năm học 2020-2021.

Phát biểu

 

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các tổ, các giáo viên trong nhà trường bổ sung góp ý cho kế hoạch của nhà trường. Hội Nghị cũng được nghe đại diện cha mẹ học sinh phát biểu ý kiến và được nghe ý kiến chỉ đạo của Đ/C Trần Ngọc Thương.

100% các ý kiến đóng góp đều mục đích xây dựng và phát triển nhà trường ngày một đi lên, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra của năm học.

Trong hội nghị đã thông qua Quy chế dân chủ của nhà trường, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường. 100% nhất trí với các quy chế đề ra.

Hội nghị cũng đã được nghe BTTND báo cáo hoạt động của BTTND trong năm học vừa qua và kế hoạch năm học 2020-2021.

Hội nghị Viên chức và người lao động đã kết thúc thành công tốt đẹp, được sực đồng thuận của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Chúc cho tập thể Trường mầm non Quảng Sơn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học 2020-2021.

HDVC HNVC  VC