HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 1/2021

Tháng Tư 20, 2021 2:40 chiều

Ngày 15/4/2021 hưởng ứng phát động phong trào hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021, Công đoàn trường Mầm Non Quảng Sơn tham gia tích cực, đầy đủ chỉ tiêu giao. Có 3 đ/c tham gia hiến máu đều  đạt. Tỷ lệ máu 750 ml /3 người.

B.Liên Hiến máu Liên b Thuý Hà

Hoạt động hiến máu là một hoạt động được thực hiện thường xuyên, mỗi năm 2 lần. Tuy nhiên các đoàn viên Công đoàn luôn tham gia tích cực, coi đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm giúp đỡ những người bệnh sớm bình phục. Công đoàn trường luôn hoan nghênh và cảm ơn tinh thần của các đồng chí.