Hiến máu nhân đạo đợt 2/2019

Tháng Mười 3, 2019 3:26 chiều

Cứu người là nghĩa cử cao đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp ấy, trường Mầm non Quảng Sơn đã vận động các giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia tích cực hoạt động hiến máu cứu người vào ngày 27/9/2019.

Đây là một hoạt động thường niên hàng năm, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Các đồng chí tham gia hiến máu luôn hy vọng những giọt máu cho đi sẽ cứu sống được những bệnh nhân vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.

Cô Anh Cô Lam CÔ Tý HM 4