• Tin tức – Văn bản từ Phòng giáo dục

  Xem thêm
 • Tin tức

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc… ...

  Giáo án điện tử

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc… ...

  Hoạt động ngoại khóa

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc… ...

  Thơ văn - nhạc

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc… ...

  Thư giãn

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN                 Độc… ...